SLIKAR GIOVANNI BATTISTA AUGUSTI PITTERI U DALMACIJI

SLIKAR GIOVANNI BATTISTA AUGUSTI PITTERI U DALMACIJI

Radoslav Tomić
133,50 kn
s PDV-om

Opis

Otkako je u 15. stoljeću Venecija osvojila Dalmaciju, postupno su se počele mijenjati prilike i na polju umjetničkoga stvaralaštva. Nekada plodne lokalne radionice s brojnim umjetnicima i obrtnicima izgubile su na značenju jer su se naručitelji i kupci sve češće obraćali mletačkim majstorima. Bilo je jednostavno u brojnim slikarskim radionicama na lagunama pronaći slikara koji je mogao zadovoljiti potrebe dalmatinskih naručitelja ili kupiti već završena djela kojima su se opremale crkve, samostani i domovi uglednijih pojedinaca. Integrirana u Mletačku Republiku Dalmacija nije imala vlastitu »kulturnu politiku«: čak i onda kada se naručuju remek-djela, ona u prvom redu funkcionira kao sredina koja kupuje umjetnine u Veneciji, političkom, gospodarskom i umjetničkom središtu. Talentirani pojedinci koji su htjeli steći slikarsku naobrazbu morali su napustiti rodnu sredinu: od Kotora do Krka nije bilo škole ili neke druge ustanove kojaje okupljala umjetnike i pružala im odgovarajuća znanja. Takvih ustanova nije bilo ni na području Dubrovačke Republike. Moglo se otići u Veneciju gdje su se slikarske vještine stjecale u radionicama ili na Umjetničkoj akademiji osnovanoj 1750. godine.

Detalji proizvoda

Godina izdanja
2002
Broj stranica
142
Uvez
M

Komentari (0)

nema komentara

6 drugi proizvodi u istoj kategoriji:

stupanj Komentari (0)

Trenutno nema recenzija korisnika.
Product added to wishlist