• Novo
BIBLIOGRAFIJA STANKA LASIĆA

BIBLIOGRAFIJA STANKA LASIĆA

Stanko Lasić
115,70 kn
s PDV-om

Opis

Ova je bibliografija djelo nas dvojice: Branka Matana i mene.
Kolega Matan izradio je bibliografski popis radova. Njegov je posao trajao više godina, zahtijevao je sistematičnost, umješnost i strpljivost jer su članci, studije i rasprave
0 mojim radovima objavljivani posvuda. Bilo bi pretenciozno tvrditi da je tu skupljeno sve što je o meni pisano. Nijedna bibliografija ne može pretendirati na potpunost, pa
tako ni ova. Možda bismo ipak mogli reći da se tu nalazi gotovo sve, sigurno pak sve ono što je pobuđivalo zanimanje.
Rad kolege Matana ne bi trebao nikakve dopune pa da ispuni svrhu koja je sadržana u bibliografskom popisu: on upućuje, obavještava, daje najvažnije podatke, predočuje razne ličnosti, kritička stanovišta, govori o tipovima recepcije a i o vremenu u kojem se djelo pojavilo. Smatrao sam da je njegov trud tako dragocjen da bi bilo šteta da ne dobije onu vrijednost i značenje koje mu može dati deskriptivno (i dijelom analitičko) proširenje.
Poduzeo sam zato ne baš jednostavan posao. Uputio sam se u rijetko i, rekao bih, neobično istraživanje. Pročitao sam sve jedinice iz literature o mojim radovima i svakoj dodao objašnjenje kako bi se Što jasnije vidjelo o Čemu je u njoj riječ. Mnogo sam citirao jer sam želio da se osjeti i riječ a ne samo misao onoga koji piše. Na taj sam način želio biti i Što nepristraniji, dosegnuti onu tzv. idealnu točku koju zovemo «objektivni prikaz». Vjerujem da je u deskripciji, povremeno i analizi (u svemu onome Što se nalazi ispod naslova uz zvjezdicu) na taj način oživljena, jedna dosta duga i ne baš jednostavna povijest, prije svega moja ali pomalo i povijest naše književne znanosti, kritike pa i politike....

Detalji proizvoda

Godina izdanja
2004
Broj stranica
516
Uvez
T

Komentari (0)

nema komentara

6 drugi proizvodi u istoj kategoriji:

stupanj Komentari (0)

Trenutno nema recenzija korisnika.
Product added to wishlist