PRIMJENA NOVIH PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, KONTROLA STAŽA OSIGURANJA I OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA

PRIMJENA NOVIH PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, KONTROLA STAŽA OSIGURANJA I OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA

Ljubica Đukanović
Izdavač: TEB  
160,20 kn
s PDV-om

Opis


Donošenjem Zakona o doprinosima za obvezno osiguranje ("Narodne novine" broj 147/02.; u daljnjem tekstu: Zakon o doprinosima) uvedeno je plaćanje doprinosa i na druge primitke, a ne samo na plaće zaposlenih. Reguliranje plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja na jednoj novoj osnovi iziskivalo je izmjenu i dopunu i drugih zakonskih propisa pa je tako izmijenjen i dopunjen i Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 94/01, 88/02. i 149/02.; u daljnjem tekstu: Zakon).
Osnovom izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u opsegu u kojem ona pripadaju osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) imaju i osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima je po osnovi novčanih primitaka sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja uplaćen doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje. Ove osobe mogu steći status osiguranika pod uvjetima koje je propisao Zakon, i to:
•ako su u posljednjih pet godina jednokratnim ili višekratnim uplatama uplatile
doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje,
•ako je doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje uplaćen najmanje u visini
doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za osnovno zdravstveno
osiguranje za razdoblje od 6 mjeseci,
•ako ne ostvaruju pravo na osnovno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi.
Prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja osobe koje su na osnovi novčanih primitaka
uplatile doprinos za zdravstveno osiguranje mogu steći status osiguranika Zavoda samo pod uvjetom ako ispunjavaju kumulativno navedena tri uvjeta.
Osobama kojima je status osiguranika utvrđen na osnovi uplaćenog doprinosa na novčane primitke:
•od druge samostalne djelatnosti i
•povremenog nesamostalnog rada
imaju status osiguranika Zavoda za sve vrijeme dok na temelju uplaćenih doprinosa na novčane primitke imaju mjesečno uplaćen doprinos najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje.
Zakon je ovlastio Zavod da donese akt o načinu i mjestu vođenja, obliku, sadržaju i rokovima evidencija o uplaćenim doprinosima na osnovu kojih će se ostvarivati status osiguranika Zavoda za ove osobe.

Detalji proizvoda

Godina izdanja
2003
Broj stranica
198
Uvez
M

Komentari (0)

nema komentara

6 drugi proizvodi u istoj kategoriji:

Product added to wishlist